Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, miškais lyg rūtom kalnai žaliuoja... Maironis

Pėsčiųjų maršrutai.

Maironio kelias padubysiu. 13 km į vieną pusę. Galima keliauti dviračiais.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1gQeCzt8Hw9wTAg710GXQJwBrBy1XgyT2&usp=sharing