Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, miškais lyg rūtom kalnai žaliuoja... Maironis

Pėsčiųjų maršrutai.

Maironio kelias padubysiu. 13 km į vieną pusę. Galima keliauti dviračiais.