Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, miškais lyg rūtom kalnai žaliuoja... Maironis

Paskatinimai ir apdovanojimai

2019 m. Dubysos regioninio parko direkcijos valstybės tarnautojai skatinti ar apdovanoti nebuvo.