Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos, miškais lyg rūtom kalnai žaliuoja... Maironis

1. Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimas ir nagrinėjimas

Asmenų skundų, pranešimų ir prašymų priėmimo ir nagrinėjimo paslaugos aprašymas. Paslaugos sekos schema.

2. Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų rengimas ir išdavimas

Specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo paslaugos aprašymas. Paslaugos sekos schema. 

3. Įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimas ir teikimas.
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms Natura 2000 teritorijoms reikšmingumo nustatymo išvadų rengimo ir teikimo paslaugos aprašymas. Paslaugos sekos schema. 

4. Pažymų dėl Natura 2000 išmokų išdavimas

Pažymos apie valdoje nustatytus apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės ,,Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos" veiklos sritį ,,Parama Natura 2000 miškuose", išdavimo paslaugos aprašymas. Paslaugos sekos schema. 

5. Pažymų dėl miško įveisimo Natura 2000 teritorijose išdavimas

Pažymų dėl miško įveisimo Natura 2000 teritorjose išdavimo paslaugos aprašymas. Paslaugos sekos schema. 

6. Dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietos Dubysos regioniniame parke derinimas

Dirbtinio vandens telkinio įrengimo vietos Dubysos regioniniame parke derinimo paslaugos aprašymas. Paslaugos sekos schema.